https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/gp-sys-pun.png

Aktywność Punkty
Przeprowadzenie lekcji
od -4 pkt do +4 pkt
Uzupełnienie dziennika
od -4 pkt do +4 pkt
Przeprowadzenie zastępstwa
+4 pkt
Organizacja konkursu przedmiotowego
od -5 pkt do +5 pkt
Organizacja zabawy / wydarzenia
+10 pkt
Akcja Reklama
do +20 pkt
Udział w konkursie / zabawie / wydarzeniu
do +5 pkt
Pomoc w organizacji zabaw / wydarzeń
do +10 pkt
Opieka nad domem / gazetką
 +5 pkt 
Praca w gazetce
do +10 pkt
Inne
wg ustaleń dyrekcji

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png