Karty Sław

O co chodzi w Kartach Sław?

To zabawa polegająca na zbieraniu kart w specjalnie przygotowanym do tego klaserze, w której mogą wziąć udział zarówno osoby uczniowskie, jak i grono pedagogiczne. Otrzymać je można poprzez szukanie, aktywność i uczestnictwo na szkolnych wycieczkach i uroczystościach. 

Jak mogę otrzymać kartę? 

W trwającym roku szkolnym Mistrz Kart (od 38 roku jest nim Voltaire Arbore) wy
znacza aktywności i miejsca, w których można zdobyć karty. Najczęściej są to: rozpoczęcia i zakończenia roku; wycieczka oraz otrzęsiny; zabawy na stronie; zabawy na discordzie. Oprócz tego istnieją tak zwane "tajemne miejsca".
Tajemne mniejsca to pomieszczenia na discordzie lub podstrona na stronie szkoły, w której Mistrz Kart umieszcza losową kartę, a zadaniem graczy jest jej odnalezienie. Karta w tajemnym miejscu ma swój czas pobytu. Może to być zarówno cały dzień, jak i 10 minut. 
Mistrz Kart zawsze informuje o dodaniu karty na stronę lub discorda minimum 5 godzin przed rozpoczęciem się poszukiwań. 

Jak wygląda zbieranie kart? 

Aby móc kolekcjonować karty, każdy uczestnik gry musi posiadać klaser, który jest dostępny w linku poniżej strony. Należy skopiować arkusz, podpisać go swoim imieniem i nazwiskiem, dodać swój portret, herb domu i cieszyć się zabawą!
Każdą kartę, którą się znajdzie lub zdobędzie za aktywność należy wysłać na mail dyrekcji z tematem: KARTY SŁAW, w treści napisać, gdzie znalazło się kartę lub za co zdobyło oraz umieścic swoje imię i nazwisko. Pozostałe karty, Mistrz Kart będzie wręczał każdemu uczestnikowi osobiście drogą mailową lub na discordzie.

Jak wyglądają Karty Sław? 

Na Kartach Sław znajdują się absolwenci i absolwentki, grono pedagogiczne (jest to zależne od stażu pracy i zaangażowania w szkołę) oraz dyrekcja. Niektóre z kart są specjalne, a to oznacza, że s
ą też trudniejsze do zdobycia. Każdy może poprosić Mistrza Kart o otrzymanie karty ze swoim imieniem oraz nazwiskiem, jeśli takowa istnieje w spisie kart. Karty Absolwentów, są odpowiednio pomalowane i posiadają w centrum herb domu, do którego należała osobna uczniowska. Karty grona pedagogicznego mają kolor różowy i posiadają portret. Karty dyrekcji mają kolor fioletowy i również po
siadają portret. Karty specjalnesrebne, a ich występowanie jest rzadsze od każdych innych kart. 

KLIKNIJ ABY OTRZYMAĆ KLASER

Jest to karta podglądowa, specjalna, którą możesz zapisać w swoim klaserze!


 
41 rok 
Uczeń_Uczennica Certyfikat
Aileen Snow-Larreau [certyfikat]
Angelina Bella [certyfikat]
Calista Flameward [certyfikat] [certyfikat]
Crispin Steward [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
  [certyfikat]
Aileen M. Larreau [certyfikat]
Vinnie V.-Rossellini [certyfikat]
Aurelia Hartwick [certyfikat]
Johnson [certyfikat]