https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/po-kto.png

Zamek Hogwartu im. Sióstr Carft  jest „zbudowany” na discordowym serwerze.

To tam spotykamy się na co dzień w Pubie Trzy Miotły,
tam też odbywają się wszystkie lekcje, uroczystości i zabawy.

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png

Aby wejść do pomieszczeń zamku na discordzie, skorzystać można
z przeglądarki, programu na komputer, aplikacji na telefon.

Należy zarejestrować swój nick na stronie: discord.com/register

https://hogwart.xaa.pl/themes/HC2021/gfx/przycisk-login-0.png

Ważne: pamiętaj, aby na szkolnym serwerze posługiwać się danymi podanymi przy zapisie.

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/theme/pages/hr_dl.png

Masz jakieś pytania?
Napisz do dyrekcji: hogwartcarft@gmail.com