https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/36/bloki%20i%20strony/s-dyr-szk.png

Zakres obowiązków dyrektora

Ogólne:

 • działania promocyjne
 • prowadzenie uroczystości
 • nadzorowanie zabaw

Grono pedagogiczne:

 • kontrola pracy
 • przekaz informacji

Osoby uczniowskie:

 • rekrutacja i nadzór nad Tiarą Przydziału
 • Klasa Mistrzowska - nabór i nadzór
 • rozwiązywanie konfliktów
 • porządkowanie kont
 • nadzór nad zachowaniem osób uczniowskich w Pubie

Rozrywka:

 • CarftExpress
 • HC to mój dom
 • Karty Sław
 • Klub Irytka
 • Plebiscyt Sióstr Carft

Sprawy Techniczne:

 • aktualizacja podstron
 • grafika
 • przygotowanie i kontrola arkuszy
 • współpraca z innymi placówkami

Discord:

 • kontrola sal
 • archiwum
 • konto Irytka
 • nadzór nad rolami i uprawnieniami

Zakres obowiązków dyrektorki

Ogólne:

 • działania promocyjne
 • korekty
 • prowadzenie uroczystości
 • prowadzenie/nadzorowanie zabaw

Grono pedagogiczne:

 • Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna

Osoby uczniowskie:

 • rekrutacja i nadzór nad Tiarą Przydziału
 • Prefekci i Prefektki
 • rozwiązywanie konfliktów
 • nadzór nad zachowaniem osób uczniowskich w Pubie

Rozrywka:

 • CarftExpress
 • Klub Irytka
 • Tajemnice Sióstr Carft
 • Tydzień Maskarady

Sprawy Techniczne:

 • kontrola newsów
 • kontrola arkuszy

Zakres obowiązków dyrektora

Ogólne:

 • działania promocyjne
 • prowadzenie uroczystości
 • korekty

Grono pedagogiczne:

 • kontrola dzienników lekcyjnych i ocen
 • kontrola zgodności dokumentacji z wymogami szkolnymi
 • cotygodniowe podsumowanie pracy
 • konkursy i zabawy profesorów

Osoby uczniowskie:

 • rozwiązywanie konfliktów
 • nadzór nad zachowaniem osób uczniowskich w Pubie

Rozrywka:

 • CarftExpress
 • szkolna gazetka

Sprawy Techniczne:

 • aktualizacja podstron
 • cotygodniowe wypłaty z Banku Gringotta
 • grafika
 • Izba Pamięci

Discord:

 • kontrola sal

Zakres obowiązków dyrektorki

Ogólne:

 • działania promocyjne
 • prowadzenie uroczystości
 • nadzorowanie zabaw
 • scenariusze i korekty

Grono pedagogiczne:

 • Opiekunowie i Opiekunki domów

Osoby uczniowskie:

 • rozwiązywanie konfliktów
 • porządkowanie kont
 • ogólne sprawy osób uczniowskich
 • nadzór nad zachowaniem osób uczniowskich w Pubie

Rozrywka:

 • CarftExpress
 • Gonitwa Sióstr Carft

Sprawy Techniczne:

 • aktualizacja podstron
 • Izba Pamięci
 • nadzorczyni sowy dyrekcji

Discord:

 • nadzór nad rolami i uprawnieniami

Zakres obowiązków wicedyrektorki

Ogólne:

 • działania promocyjne
 • prowadzenie uroczystości
 • prowadzenie/nadzorowanie zabaw

Osoby uczniowskie:

 • kontrola rankingu domów i os. uczniowskich
 • nadzór nad zachowaniem osób uczniowskich w Pubie

Rozrywka:

 • Carft Express
 • Listy Zakupów i ul. Pokątna
 • Plebiscyt Nereidy Carft

Sprawy Techniczne:

 • zegar szkolny

Zakres obowiązków wicedyrektorki

Ogólne:

 • działania promocyjne
 • prowadzenie uroczystości
 • prowadzenie/nadzorowanie zabaw

Osoby uczniowskie:

 • kontrola rankingu domów i os. uczniowskich
 • nadzór nad zachowaniem osób uczniowskich w Pubie

Rozrywka:

 • Carft Express
 • Las Carft
 • Wieczór z Potterem

Sprawy Techniczne:

 • układanie i aktualizacja planu lekcji
 • zastępstwa i nieobecności profesorów