https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/do-sys-oce.png

Skala oceniania i punkty za oceny
100% - 90% 
89 - 80% 
79% - 65% 
64% - 50% 
49% - 30% 
29% - 0% 

Forma sprawdzania wiedzy W PO Z N O T
Egzamin 50 40 25 15 0 -20
Praktyka 35 25 15 10 0 -10
Kartkówka 35 25 15 10 0 -10
Praca dodatkowa 30 25 20 15 10 0
Praca domowa 20 15 10 5 0 -5
Praca na lekcji 20 15 10 5 0 -5
Aktywność 25 20 15 10 5 0

 

Warunki uzyskania klasyfikacji

Aby być klasyfikowanym z danego przedmiotu należy:

  • być obecnym na minimum 4 lekcjach
  • zdobyć minimum 50% ocen z przedmiotu
  • przystąpić do egzaminu końcowego

Aby otrzymać świadectwo osoba uczniowska
może być nieklasyfikowana z 3 przedmiotów.

  • Minimum tydzień przed zakończeniem roku szkolnego, osoby uczniowskie muszą zostać poinformowane o ocenie proponowanej z przedmiotu.
  • Ocena końcowa może zostać obniżona / podwyższona tylko o jeden stopień w stosunku do oceny proponowanej.

Wytyczne punktowania
Punktowana aktywność Punkty
Obecność na lekcji +3 pkt
Obecność na lekcji dodatkowej +5 pkt
Aktywność na lekcji
(bez klimatu)
od -20 pkt do +50 pkt
Podliczenie punktów z lekcji do +5 pkt
Podsumowania końcoworoczne do +100 pkt
Pomoc dyrekcji do +50 pkt
Pomoc nauczycielowi do +40 pkt
Konkursy artystyczne do +60 pkt
Konkursy zwykłe do +40 pkt
Olimpiady do +100 pkt
Zabawy podczas wydarzeń do +200 pkt
Klimat w strefie klimatycznej do +70 pkt
Klimat na zajęciach
bonus
do +20 pkt
+5 pkt
Zabawy na stronie szkoły do +100 pkt
Artykuł do gazetki szkolnej
(za jeden artykuł)
do +30 pkt
Zlekceważenie szlabanu do -30 pkt

Sporządzono i podpisano przez Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/podpisy/podpis-dyr-hc.png