https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/do-poz-reg.png

Poniższe regulacje określają obowiązki, prawa i zakazy,
których należy przestrzegać w Hogwarcie im. Sióstr Carft.
Każdy, kto zarejestruje się na stronie lub odwiedzi pokoje na czacie,
zobowiązany jest do stosowania się do nich.
Nieznajomość poniższych reguł nie zwalnia z ich przestrzegania.
W kwestiach spornych ostateczne słowo należy do Dyrekcji.

Opiekunowie_Opiekunki Domów
 • Osoby nauczycielskie chętne do piastowania urzędu opiekuna zgłaszają taką chęć dyrekcji poprzez formularz przekazywany przed rozpoczęciem się roku.
 • Mają obowiązek zorganizować zebranie swojego domu w pierwszym tygodniu nauki.
  • Na zerbaniu powinny zostać omówione min. kwestie związane z działaniem szkoły oraz sprawą piastowania funkcji prefekta.
 • Opiekunowie mają obowiązek pomagać osobom uczniowskim swojego domu, rozwiązywać ich problemy z innymi osobami uczniowskimi lub nauczycielskimi szkoły.
 • Opiekun może zostać odwołany przez dyrekcję w chwili, gdy nie spełnia swoich obowiązków.
 • Opiekun otrzymuje dodatek do wypłaty w wysokości 50 galeonów tygodniowo oraz 5 punktami do rankingu szkolnego.

Opiekun_ka Prefektów
 • To osoba wchodząca w skład dyrekcji, której obowiązkem jest kontrola i opieka nad wszystkimi prefektami.
 • Ma obowiązek zorganizować zebranie prefektów, w którym omówi obowiązki prefektów. 
 • Ma obowiązek pomagać i nadzorować pracę prefektów oraz przeprowadzać konsultacje dotyczące spraw prefektów. 

Prefekci_Prefektki Domu
 • Są wybierani przez Opiekunów po pierwszym spotkaniu domu do dwóch dni przed Otrzęsinami.
  • Ostateczna decyzja wyboru prefektów należy do Opiekuna Prefektów, który zatwierdza ostateczny wybór i przeprowadza konsultacje.
 • Mają obowiązek godnie reprezentować swój dom.
 • Mają obowiązek udzielać pomocy osobom uczniowskim swojego domu w przypadku nieobecności opiekuna.
 • Mogą czuwać nad zachowaniem swojego domu w czasie lekcji.
 • Powinni wyróżniać się swoją min. postawą, frekwencją, miejscem w rankingu czy ocenami spośród grona osób uczniowskich szkoły.
 • Mogą pobierać wynagrodzenia w Banku Gringotta w wysokości 110 galeonów tygodniowo.
 • Są zobowiązani do przeprowadzenia zabawy w ramach tygodnia Tajemnic Sióstr Carft.

Prefekci Naczelni_Prefektki Naczelne
 • Są wybierani przez Opiekunów_Opiekunki po pierwszym spotkaniu domu do dwóch dni przed Otrzęsinami.
  • Ostateczna decyzja wyboru prefektów należy do Opiekuna Prefektów oraz Dyrekcji, którzy zatwierdzają ostateczny wybór.
 • Mają obowiązek godnie reprezentować Hogwart im. Sióstr Carft.
 • Mają obowiązek udzielać pomocy całej społeczności szkolnej.
 • Mogą czuwać nad zachowaniem społeczności na Trzech Miotłach.
 • Powinni wyróżniać się swoją min. postawą, frekwencją, miejscem w rankingu czy ocenami spośród grona osób uczniowskich szkoły.
 • Powinni znać system funkcjonowania szkoły, być zaznajomieni ze statutem szkoły oraz zasadami panującymi na Discordzie.
 • Mogą pobierać wynagrodzenia w Banku Gringotta w wysokości 140 galeonów tygodniowo.
 • Są zobowiązani do wspólnego przeprowadzenia wydarzenia na szkolnym serwerze Discord.
  • Tematyka wydarzenia jest dowolona. Powinna nawiązywać do świata przedstawionego w serii o Harrym Potterze, jednak w porozumieniu z Opiekunem Prefektów, temat może odbiegać od zamysłu HP.
  • Wydarzenie powinno odbyć się między 5, a 7 tygodniem nauki w godzinach wieczornych i najlepiej w weekend.
  • Charakter wydarzenia jest dowolony, jednak wszelkie szczegóły należy omówić z Opiekunem Prefektów.

Discord
 • Zabronione jest spamowanie.
 • W pokojach szkoły zabrania się używania wulgaryzmów oraz wulgarnych emotikon.
 • Zabronione jest reklamowanie stron niewspółpracujących z naszą szkołą.
 • Zabrania się używania zbyt jasnych i trudnych do odczytania kolorów czcionek.
 • Zabrania się przeszkadzania w trakcie imprez szkolnych.
 • Regulamin Discorda

Sporządzono i podpisano przez Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/podpisy/podpis-dyr-hc.png