https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/do-ofe-edu.png
Magiczna edukacja w Szkole Magii - Hogwart im. Sióstr Carft - trwa dwie klasy. 
 
Klasa pierwsza
Dla klasy pierwszej zaplanowaliśmy 12 obowiązkowych przedmiotów, których nauka trwa przez osiem tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna organizuje sprawdzian Standardowych Umiejętności Magicznych, podczas których weryfikowane są wiedza oraz zdolności praktyczne Uczniów i Uczennic.
 
Przedmioty obowiązkowe w klasie pierwszej:
Eliksiry i Wywary, Historia Magii,
Magiczne Stworzenia, Mroczne Sztuki, Numerologia,
Obrona przed Czarną Magią, Quidditch, Runologia, Transmutacja,
Wróżbiarstwo, Zaklęcia i Uroki oraz Zielarstwo.

Klasa druga
Klasa druga również uczestniczy w zajęciach z 12 obowiązkowych przedmiotów, których nauka trwa przez osiem tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna organizuje Okropnie Wyczerpujące Testy Magiczne, podczas których weryfikowane są wiedza oraz zdolności praktyczne Uczniówi Uczennic.
 
Przedmioty obowiązkowe w klasie drugiej:
Eliksiry i Wywary, Historia Magii,
Magiczne Stworzenia, Mroczne Sztuki, Numerologia,
Obrona przed Czarną Magią, Quidditch, Runologia, Transmutacja,
Wróżbiarstwo, Zaklęcia i Uroki oraz Zielarstwo.

Klasa Mistrzowska
Dla osób, które ukończyły Hogwart Carft przygotowaliśmy ofertę stażu zawodowego z wybranego przedmiotu (maksymalnie trzech przedmiotów), którego uczą się przez osiem tygodni. W ostatnim - dziewiątym - tygodniu Czarodziejska Komisja Egzaminacyjna podsumowuje ich osiągnięcia, a Opiekun Klasy Mistrzowskiej przyznaje tytuł Mistrza lub Mistrzyni w danej dziedzinie magii.

Zajęcia dodatkowe
Społeczność szkolna może uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, które trwają od czterech do ośmiu tygodni, w wymiarze trzydziestu minut tygodniowo. Nie uzyskuje się podczas nich ocen, które zostaną uwiecznione na świadectwie, ale na koniec otrzymać można dyplom za aktywny udział.
 
Przedmioty dodatkowe w 45. roku szkolnym:
-

Klasyfikacja
Aby otrzymać świadectwo osoba uczniowska może być nieklasyfikowana z 3 przedmiotów. Nieklasyfikacja nie wlicza się do średniej ocen. 
Aby otrzymać klasyfikację z przedmiotu osoba uczniowska musi być obecna minimum 4 razy na zajęciach, otrzymać minimum 50% ocen z przedmiotu oraz przystąpić do egzaminu końcowego.

Przynależność do domu
Osoba uczniowska, która ukończyła klasę pierwszą, jest zobowiązana do pozostania w swoim domu. Tylko w szczególnych przypadkach jest możliwość jego zmiany.
Najłatwiejszym sposobem na zmianę domu jest ponowny zapis do klasy pierwszej.

 

Oferta sporządzona i podpisana przez Dyrekcję Hogwartu im. Sióstr Carft

https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/podpisy/podpis-dyr-hc.png