https://hogwart.xaa.pl/uploads/files/grafika/2024/podstrony/do-sta-new.png

 1. Wiadomości na stronie zamieszczać może każdy członek szkolnej społeczności:
  • osoby uczniowskie potrzebują w tym celu zgody Dyrekcji.
 2. W pisanych treściach należy stosować się do zasad interpunkcji i ortografii.
 3. Nad każdą wiadomością musi znajdować się obrazek (wybrany z dostępnych kategorii).
 4. Newsy należy wyjustować, a zwrot do adresata podkreślić nagłówkiem nr 3.
 5. Ważne informacje należy pogrubić i zaznaczyć odpowiednim kolorem:
  • Gryffindor - #CD3B32
  • Hufflepuff - #F0AE00
  • Ravenclaw - #0085E1
  • Slytherin - #009F49
  • Świergotniki - #CC6699
  • Zwodniki - #66CCCC
  • Klasa Mistrzowska - #9575CD
  • Grono Pedagogiczne - #DB7093
  • Wicedyrekcja - #7F95D0
  • Dyrekcja - #4F5D85
  • Klub Irytka - #396EB0
  • Klimat - #915A1F
  • Standardowy - #B28458
  • Wyróżnienia - #B28433
 6. Każda wiadomość musi być podpisana podpisem graficznym.
 7. Dyrekcja może edytować lub usuwać newsy, które nie spełniają powyższych wytycznych.